que és //ARTDEBUTXACA//

ARTDEBUTXACA

És un concepte referent a l’art. Caracteritzat bàsicament per la seva part formal. Són obres pictòriques de petit format que gràcies a aquest poden ser transportades a la butxaca, la cartera o bossa de mà del dia a dia que posseeix l’espectador. A més a més, l’obra està acompanyada per un suport de paper on es pot mantindre el quadre (de mides reduïdes) en posició inclinada per poder gaudir-lo. Tots aquests dos elements estan protegits i englobats dins d’un sobre ( de mides proporcionals a l’obra) característiques del qual es un paper cosit amb fils aconseguint així el format sobre.

ESPECTADOR COMUNICATIU

Donar-li la oportunitat a l’espectador a comunicar el sentiment que ha rebut a partir de l’obra pictòrica (comunicació que ha iniciat l’artista).I Involucrar a l’espectador en la possibilitat de fer de l’art un acte de comunicació , creant així, a partir de les eines que ofereixen les xarxes socials un espai virtual on l’artista pugui ser no solsament comunicador sino que també receptor

L’ART COMUNICA: L’Art entès com a discurs de l’artista i el públic espectador com a receptor d’aquesta. Sempre ha quedat (en opinió personal) limitada al protagonisme directe de l’artista. Valoro doncs la possibilitat de que la valoració de l’espectador es important en el total de l’obra.

Exposició al CCCB

El dia 18 d'Abril al CCCBarcelona

Selecció dels 15 Projectes Finals de totes les Escoles d'Art i Disseny de Catalunya entre 111 presentats l'any 2012

Escola-Empresa

http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/artistics/artsplastdis/apd-escolaempresa/objecte

CCCB
http://www.cccb.org/ca/

Gracies a l'Organització, empreses presents i per descontat a tots els professors i alumnes vinguts de Tarragona que m'han donat soport a seguir crean i imaginant noves maneres, amb gent així al voltant es  fantàstic treballar i projectar.
Gràcies!
Violeta Bofarull.